+8613684940952 கெவின்
+8617370025851 மைக்
新建项目 (2) செல்சியா

மேற்கு லண்டனின் வலுவான பக்கம்,

செல்சியா எஃப்சி, ஆக வளர்ந்துள்ளது

உள்நாட்டில் ஒரு மேலாதிக்க சக்தி

மற்றும் ஐரோப்பாவில் திருப்பத்தில் இருந்து

நூற்றாண்டு.நாம் இன்னும் அந்த யுகத்தில் வாழ்கிறோம்.

மற்றும் பிரபலமான ஜெர்சியில் ஆண்கள்

மற்றும் தி ப்ளூஸின் சட்டைகள் எந்த அடையாளத்தையும் காட்டவில்லை

மெதுவாக.

செல்சியா