+8613684940952 கெவின்
+8617370025851 மைக்
 • முழு பெயர்: கிளப் லியோன்
 • புனைப்பெயர்(கள்): லாஸ் பன்சாஸ் வெர்டெஸ் (தி கிரீன் பெல்லிஸ்)
 • : லா ஃபீரா (காட்டு மிருகம்)
 • : லாஸ் எஸ்மரால்டாஸ் (தி எமரால்ட்ஸ்)
 • : லாஸ் வெர்டிபிளாங்கோஸ் (பச்சை மற்றும் வெள்ளையர்கள்)
 • நிறுவப்பட்டது: ஆகஸ்ட் 20, 1944;75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
 • தரையில்: லியோன் ஸ்டேடியம்
 • : லியோன், குவானாஜுவாடோ, மெக்சிகோ
 • திறன்: 31,297
 • உரிமையாளர்: பச்சுகா குழு
 • தலைவர்: ஜீசஸ் மார்டினெஸ் முர்குயா
 • மேலாளர்: Ignacio Ambríz
 • லீக்: லிகா எம்எக்ஸ்
 • 2019 முடிவடைகிறது: 2வது (இறுதி லீக்)

கிளப் லியோன்