+8613684940952 கெவின்
+8617370025851 மைக்
新建项目 (3) சிவாஸ்

சிவாஸ் டி குவாடலஜாராவில், நம்பிக்கை

வீட்டில் வசிக்கிறார்.பீல்டிங்கில் உறுதியாக இருக்கிறார்

மெக்சிகன் வீரர்கள் மட்டுமே - வலிமையுடன்

வீட்டில் வளர்க்கப்படும் "கான்டெரா" க்கு முக்கியத்துவம்

- Los Rojiblancos ஒரு கிளப் ஆகும்

தங்கள் சொந்த ஆடைகளை அணிவதில் பெரும் பெருமை

அவர்களின் மறக்கமுடியாத ஜெர்சியின் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை.

சிவாஸ் குவாடலஜாரா