+8613684940952 கெவின்
+8617370025851 மைக்
Shop_Official_Bayern_Munich_Soccer_Jerseys பேயர்ன் முனிச்

ஜெர்மனியின் ஒரே உண்மையான ஆதிக்கம் செலுத்தும் அணி,

பேயர்ன் முனிச் தலைமை தாங்கியது

பவேரியா மற்றும் அதற்கு அப்பால் பல தசாப்தங்களாக.இன்று,

அவர்களின் அடர் சிவப்பு நிறத்தில் இருந்து பிரகாசமாக பிரகாசிக்கிறது

அலையன்ஸ் அரங்கின் ஒளிஊடுருவக்கூடிய பேனல்கள் மற்றும் ஆர்

உலகத்தின் ஒவ்வொரு மூலையிலும்,

ஆதரவாளர்களையும் வெறியர்களையும் டான் செய்ய தூண்டுகிறது

உலகம் முழுவதும் ஜெர்சி.

பேயர்ன் முனிச்