+8613684940952 கெவின்
+8617370025851 மைக்
Shop_Official_Borussia_Dortmund_Soccer_Jerseys

பொருசியா

டார்ட்மண்ட்

டார்ட்மண்டில் இருந்து ஜெர்மனியின் அதிகார மையங்கள்

அவர்கள் எங்கிருந்து எடுத்தார்கள் என்பதை முதலில் சொல்லுங்கள்

அவர்களின் வலிமை - மிக உயர்ந்த இடையே இருந்து

மூக்கில் இரத்தப்போக்கு மற்றும் மிகக் குறைந்த இருக்கைகள் அழுத்தப்படுகின்றன

மஞ்சள் சுவரின் வேலிகள்.பொருசியா டார்ட்மண்ட்

ஆதரவாளர்கள் தங்கள் ஜெர்சியை விட பெருமையுடன் அணிகின்றனர்

எந்த மற்றும் எழுச்சி மற்றும் அவர்களின் கிளப்.

பொருசியா